La formación es nuestro principal objetivo

COLEGIO / OBJETIVOS

Que os alumnos/as adquiran un carácter aberto sen prexuízos.

Conseguir alumnos/as solidarios.

Acadar un alto nivel académico para obter resultados positivos nas seguintes etapas educativas.

Inculcar o esforzo e o traballo como medio para acadar resultados académicos favorables e para medrar como persoa.