desde 1960

COLEGIO / HISTORIA

O Colexio Landro abre as súas portas en Nicolás Cora, 60 ao principio dos anos sesenta como centro de bacharelato. As distintas reformas educativas converten este centro neste momento nun centro de Educación Infantil e Primaria.

No ano 1993 constitúese a Sociedade Cooperativa Galega Limitada “Colegio Landro” que pasa a xestionar este centro educativo. A Sociedade está integrada por oito mestres que imparten docencia nel.

Na primavera de 2006 constrúese un novo edificio, na rúa Alonso Pérez 17, para albergar a Educación Infantil (3-6 anos) e unha gardería para nenos/as de (0-3 anos).