Servicio de comedor con cathering

COLEGIO / COMEDOR / MADRUGADORES

Ubicado no centro de Educación Infantil, para tódolos alumnos/as do centro (Infantil e Primaria).  

 

ALMORZAR XUNTOS (servizo de madrugadores)

 

De luns a venres de 8 a 9 da mañá todos os alumn@s que o soliciten terán a opción de vir

almorzar ao colexio.

Prezo mensual: 40 €.

Prezo eventual: 4€

 

SERVIZO DE COMEDOR

 

Prezo mensual: 80 €.

Prezo eventual: 6 €/día.

Horario: de 14,00h. a 15,00h.

 

Todos os alumn@s que o soliciten poderán permanecer no centro ata as 16 horas, co fin

de favorecer a conciliación da familia, o traballo e a escola.

 

Os alumnos/as permanecen acompañados polos profesores en todo momento.

COMEDOR